مطالب مرتبط:

رئیس جمهورغنی: نیروهای امنیتی ودفاعی کشور انتقام قربانیان امروزی را از داعشیان می‌گیرند.

کابل (پژواک، ٢٣سرطان١٣٩٥): رييس جمهورغنى ميگويد ، داعشیان از هیچ جنایتی دست بردار نیستند  ونیروهای امنیتی ودفاعی کشور انتقام قربانیان امروزی را از آنان می‌گیرند. رييس جمهورکشور اين مطلب را درديدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، شماری از علمای اهل تشییع و مقامات عالی رتبۀ دولتی

مطالب اخیر