مطالب مرتبط:

محور: تظاهرات جنبش روشنایی در کابل به سوگ مبدل شد

هواداران این جنبش در واکنش به پذیرفته نشدن خواست شان دربارۀ انتقال پروژه ۵۰۰ کیلو ولت از راه بامیان، روز شنبه برای دومین بار در کابل راه پیمایی کردند

مطالب اخیر