مطالب مرتبط:

تروریزم محصول سیاست های امریکا و متحدین غربی اش در افغانستان می باشد

پیام آفتاب: در سمینار افراط گرایی و افغانستان تاکید شد که تروریزم و گسترش اندیشه های افراطی محصول حضور امریکا و متحدین غربی اش در افغانستان می باشد.

مطالب اخیر