مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: بخاطر تکریم به قربانیان حملۀ تروریستی امروز، بیرق افغانستان برای یک روز به حالت نیمه افراشته درآید

جلسۀ ویژۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بررسی حادثۀ تروریستی امروزی کابل دایر گردید

مطالب اخیر