مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انتقام حملۀ تروریستی امروزی را از داعشیان خواهند گرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در دیداری با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، شماری از علمای اهل تشییع و مقامات عالی رتبۀ دولتی، برای شهدای تظاهرات امروزی جنت برین و به مجروحین صحتمندی کامل آرزو نمود

مطالب اخیر