مطالب مرتبط:

مسلميارافغانستان خواهان گسترش روابط با همه كشورها مي‎باشد

فضل هادی مسلم‎یار رییس مجلس سنا روز گذشته در مقر شورای ملی با الکساندرمانتیتسکی سفیر فدراسیون روسیه در کابل، ملاقات نمود.

مطالب اخیر