مطالب مرتبط:

وزارت خارجه و سفارت ایران در افغانستان حمله تروریستی امروز کابل را محکوم کردند

وزارت خارجه و سفارت ایران در کابل حمله تروریستی امروز در دهمزنگ را که منجر به شهادت ۸۰ نفر و زخمی شدن ۱۳۱ نفر شد، محکوم کردند

مطالب اخیر