مطالب مرتبط:

مردم باید با هوشیاری، فرصت ایجاد اختلاف میان خودشان را به دشمن ندهند

گروهی تلاش دارند تحت عناوین مختلفی چون قومی و مذهبی در میان مردم اختلاف ایجاد کنند و مردم باید با هوشیاری فرصت طرح و اجرای چنین برنامه‌هایی را به دشمن ندهند.

مطالب اخیر