مطالب مرتبط:

مختل شدن پروازها به علت پاره شدن تایر هواپیمای سافی …

یک هواپیمای شرکت هوایی صافی در هنگام نشست در میدان هوایی کابل تایرش پاره شد و تمامی پروازها و نشست‌ها برای چندین ساعت در این میدان هوایی متوقف شده‌اند.

مطالب اخیر