مطالب مرتبط:

بيشتر بخش هاي قلعه زال در دست طالبان است

نبرد در قلعه زال ولايت قندوز دو روز پيش، در حالي آغاز شد كه ده‌ ها جنگجوي طالب بر بخش‌هايي از اين ولسوالي حمله كردند در اين نبرد بسياري از بخش‌ها به دست طالبان افتاده است

مطالب اخیر