مطالب مرتبط:

ترور و آدمربايي را از هرات ريشه كن خواهيم كرد

جنرال ايوب انصاري، به عنوان فرمانده جديد پوليس هرات و به جاي جنرال مجيد روزي، آغاز به كار كرد

مطالب اخیر