مطالب مرتبط:

ارتشي ها سلاح هاي جنگي را مي فروشند

شماري از نيروهاي دولتي افغانستان به ويژه سربازان ارتش در ولايت هاي نا امن از جمله هلمند، جنگ افزارها و مهمات شان را به فروش مي رسانند

مطالب اخیر