مطالب مرتبط:

کشته شدن ۵۰ جنگجوی مسلح در ولسوالی نیش ولایت قندهار خبر می دهند.

نیروهای امنیتی کشور از کشته شدن ۵۰ جنگجوی مسلح در ولسوالی نیش ولایت قندهار خبر می دهند.

مطالب اخیر