مطالب مرتبط:

اولین کارگاه تغذیه و رژیم درمانی ویژه مهاجرین در مشهد برگزار شد

اولین کارگاه تخصصی تغذیه و رژیم درمانی ویژه مهاجرین به همت کمیسیون علمی- تخصصی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در مکان این اتحادیه در مشهد برگزار شد

مطالب اخیر