مطالب مرتبط:

اولین مدرسه پسرانه افغانستان که محل جنبش مشروطه‌خواهی شد

دبیرستان «حبیبیه» یکی از مدارس شهر کابل است که بسیاری از نخبگان و سرشناسان افغانستان مانند حامد کرزی در آن تحصیل کرده بودند و بعنوان اولین کانون مدرن معارف در افغانستان از آن یاد می‌شود

مطالب اخیر