مطالب مرتبط:

مسئول حوزه 3 امنیت کابل در بین زخمی‌ها است

فرد نزدیک به مسئول حوزه امنیت کابل اعلام کرد که «سیداسماعیل کامل» مسئول حوزه امنیت کابل در زمان وقوع حمله انتحاری شدیداً زخمی شده است

مطالب اخیر