مطالب مرتبط:

1500 افغانی مزد معلمانی که یک ماه در مدارس بغلان حضور ندارند

تعدادی از آموزگاران شهرستان برکه بغلان می‌گویند که در برخی از مدارس این شهرستان آموزگاران از حقوق‌شان خبر ندارند و به جای یک‌ماه خدمت ۱۵۰۰ افغانی دستمزد می‌گیرند

مطالب اخیر