مطالب مرتبط:

نماینده گان بدخشان خواهان راه اندازی عملیات زمستانی در وردوج و یمگان

نماینده‌گان بدخشان از حکومت می‌خواهند تا با فرارسیدن فصل زمستان، عملیات زمستانی را در این ولایت راه‌اندازی نماید.

مطالب اخیر