مطالب مرتبط:

مقامات افغانستان حادثه خونین کابل را محکوم کردند

مقامات افغانستان حادثه خونین امروز کابل که بیش از کشته و زخمی برجای گذاشت را شدیداً محکوم کردند

مطالب اخیر