مطالب مرتبط:

یوناما حمله تروریست امروز کابل را محکوم کرد

یوناما حمله خونین امروز کابل را که در آن ۸۰ نفر شهید و ۲۳۱ نفر زخمی شدند به شدیدترین الفاظ محکوم کرد

مطالب اخیر