مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی:انتقام خون قربانیان حملات اخیر در کابل رامی گیریم

رییس جمهور محمد اشرف غنی،می گوید که انتقام خون قربانیان حملات انتحاری امروز در کابل را از عاملان آن می گیرد، تاکید نمود که یک کمیسیون با صلاحیت را که رهبری آن را لوی سانوال کشور به عهده دارد به منظور بررسی این رویداد گماشته استرییس جمهور ودعده می دهد که مقصرین این رویداد مورد مجزارت قرار خواهند گرفت

مطالب اخیر