مطالب مرتبط:

گپ و گفت صمیمانه غنی و کارتر در ارگ

وزیردفاع ایالات متحده امریکا در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد.

مطالب اخیر