مطالب مرتبط:

تظاهرات 'جنبش روشنایی' در کابل تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد

هواداران جنبش روشنایی در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ، تظاهرات نامحدود خود را در کابل، پایتخت آغاز کرده‌اند

مطالب اخیر