مطالب مرتبط:

بازی مرگ در آسمان آبی قندهار

صبح پاییزی 17 قوس سال 1365 بود و در یک چشم به هم زدن، رنگ سرخ خون انسان‌ها با رنگ سیاه روغن ماشین‌ها درهم آمیخته شد؛هواپیماهای روسی این بار مرکز «قندهار» را هدف قرار داده بودند.

مطالب اخیر