مطالب مرتبط:

گل اندام زنی که از چاه و چاقو کاری زنده مانده‌است

یک خانم درغور می‎گوید که سه سال قبل شوهرش وی را ابتدا چاقو کاری نموده و سپس او را در چاه آب انداخته‎است. این خانم گل اندام نام دارد و از ناحیه پاها کاملا فلج است. گل اندام دیگر کس...

مطالب اخیر