مطالب مرتبط:

رئیس جمهور فردا را عزای ملی اعلام نمود

رئیس جمهور امشب طی یک نشست خبری در رابطه با حمله خونین امروز با خانواده قربانیان و زخمیان اظهار غم شریکی نمود و فردا را در سراسر کشور ماتم ملی اعلام کرد

مطالب اخیر