مطالب مرتبط:

مسئولیت حملات انتحاری کابل را گروه داعش بعهده گرفت

وزارت صحت عامه افغانستان می گوید گزارش های ابتدایی از شفاخانه های کابل نشان می دهد که در نتیجه حملات انتحاری در جریان تظاهرات جنبش روشنایی ۶۴ تن کشته شده و ۲۳۶ تن دیگر زخم

مطالب اخیر