مطالب مرتبط:

مقامات: مظاهرۀ امروز۴۰درصد متعلمین را از امتحانات محروم کرد

شماری از شاگردان و مسئولان مکتب ها، محصلان و مقام های وزارت تحصیلات عالی می گویند تظاهرات و گرد همایی های اعتراض آمیز باید دور از جاده ها و مکان های مشخص راه اندازی و ی

مطالب اخیر