مطالب مرتبط:

جوانان منبع ثروت کشورهستند…

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‎گوید اولین ثروت این کشور منابع طبیعی و دومین آن قوه بشری یعنی جوانان است.

مطالب اخیر