مطالب مرتبط:

زلزله نسبتاً شدیدی کابل را لرزاند

زمین لرزه نسبتاً شدیدی کابل پایتخت افغانستان را لرزاند.

مطالب اخیر