مطالب مرتبط:

ایجاد جنگ مذهبی و دور کردن مردم و حکومت از یکدیگر؛ هدف حمله انتحاری در کابل!

داعش در صدد است که با ایجاد اختلاف و خود را قهرمان نشان دادن که هیچ منطق جز خشونت را نمی پذیرد، در افغانستان عرض اندام کند لذا نباید به این گروه ها فرصتی داده شود

مطالب اخیر