مطالب مرتبط:

حمله برغیرنظامیان و تظاهرکنندگان خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی است

راهپیمایی و استفاده از وسايل مسالمت ‌آمیز برای دست یافتن به خواست‌های مشروع٬ حق مسلم شهروندان این کشور است و حکومت وظیفه دارد در تامین این حق تلاش نماید حمله برغیرنظامیان و تظاهرکنندگان خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی است

مطالب اخیر