مطالب مرتبط:

معلولان تخار خواهان سرپناه و فرصت‌های شغلی هستند

شماری از افراد معلول در تخار به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از بی برنامه‎گی حکومت محلی در این ولایت در زمینه فراهم سازی فرصت های شغلی، عدم توزیع نمرات رهایشی و امتیازات ناچیز این قش...

مطالب اخیر