مطالب مرتبط:

د هند کابيني د افغان-هند د همکارۍ تفاهم ليک تصويب کړ

د هندوستان کابينې په خپله غونډه کې له باندنۍ فضا څخه د سوله یيزې ګټې اخيستنې په برخه کې د افغانستان او هند د همکاريو تفاهم ‎لیک تصویب کړی دی.

مطالب اخیر