مطالب مرتبط:

افغانستان 4.4 هکتار زمین در کابل را برای 50 سال به سفارت آمریکا واگذار کرد

کابینه دولت وحدت ملی افغانستان توافقنامه واگذاری ۴.۴ هکتار زمین در کابل به سفارت آمریکا به مدت ۵۰ سال را تصویب کرد.

مطالب اخیر