مطالب مرتبط:

نگرانی والی غزنی از تهدیدهای امنیتی در این ولایت

پیام آفتاب: مقام‌های ولایت غزنی می‌گویند نسبت به تهدیدهای امنیتی این ولایت توجه شود.

مطالب اخیر