مطالب مرتبط:

كمك های ناتو به افغانستان، سرمایه گذاری در راستای امنیت جهانی است

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو تاکید کرده است که کمک های این سازمان به افغانستان، سرمایه گذاری در راستای امنیت و ثبات جهانی است.

مطالب اخیر