مطالب مرتبط:

فعالیت دوباره رادیو سحر، یگانه رادیوی زنان در ولایت هرات

پیام افتاب: نخستین رادیوی زنان در ولایت هرات مجددا آغاز به نشرات نمود. این رسانه شنیداری سیزده سال قبل منحیث نخستین رادیوی مخصوص زنان درولایت هرات شروع به فعالیت نمود ولی دوسال قبل به دلیل مشکلات مالی و تخنیکی فعالیت آن متوقف شد.

مطالب اخیر