مطالب مرتبط:

احمد ضیا مسعود: مقام‌‌های بلند پایۀ حکومت قراردادهای دولتی را به خویشاوندانشان میدهند

احمد ضیا مسعود در نشستی در روز مبارزه با فساد اداری در کابل، از «فساد سیاسی» در روند‌هایی چون انتخابات نیز هشدار داد و تأکید ‌کرد که کار نهادهای دخیل در این مسایل باید شفاف باشد.

مطالب اخیر