مطالب مرتبط:

بنیاد آسیا: میزان امیدواری مردم افغانستان به دولت به کمترین حد از سال ۲۰۰۴ رسیده است

بنیاد آسیا اعلام کرده که جدیدترین تحقیق این نهاد نشان می‌دهد که میزان امیدواری مردم به دولت افغانستان و اینکه کشور در مسیر درست حرکت می‌کند به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۴ رسیده است. فقط حدود ۲۹ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که کشور در مسیر درست در حرکت است.

مطالب اخیر