مطالب مرتبط:

مرحوم سوما از انتقال جنازه از آلمان به کابل، تا تشیع جنازه، مراسم فاتحه، مراسم هفتم و مرقد مطهر وی در چنداول کابل

اینک چهارسال از ملکوتی شدن مرحوم میر ابوالقاسم سوما می گذرد. به مناسبت یادبود از شخصیت گرانقدر این مجاهد ...

مطالب اخیر