مطالب مرتبط:

نی خواهان معذرت خواهی رسانه‌های پاکستان از افغانستان شد

نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان "نی" می گوید که رسانه های پاکستانی به دلیل توهین به رییس جمهور غنی باید از وی و مردم افغانستان معذرت خواهی کنند.

مطالب اخیر