مطالب مرتبط:

هیچ کشوری اجازه ایجاد پایگاه نظامی در عراق را ندارد

العبادی گفت: بغداد به منظور دریافت کمک از کشورهای خارجی برای آزاد سازی موصل به هیچ کشوری التماس نمی کند.

مطالب اخیر