مطالب مرتبط:

واکنش متفاوت گروه های طالبان و داعش در مورد حملۀ امروز در کابل

جنگ‌جویان امارت اسلامی دست‌داشتن در حملۀ امروز در کابل بالای اعضای جنبش روشنایی را رد کردند اما گروه دولت اسلامی مسؤولیت آن را به دوش گرفته‌است

مطالب اخیر