مطالب مرتبط:

دفتر ریاست جمهوری حمله تروریستی به هواداران جنبش روشنایی را محکوم کرد

پیام آفتاب ریاست جمهوری با محکوم کرد حملات تروریستی امروز کابل گفت که به تمام نهادها و مقامات دولتی دستور داده شده تا از تمام امکانات برای رسیدگی به مجروحین این انفجار استفاده کنند

مطالب اخیر