مطالب مرتبط:

فرهنگستان ایران: حاضریم هزارها معادل فارسی برای لغات خارجی در اختیار افغانستان قرار دهیم

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران گفته است که این فرهنگستان حاضر است به دولت افغانستان در زمینه تقویت ذخیره واژه‌های فارسی در این کشور کمک کند.

مطالب اخیر