مطالب مرتبط:

دیدار اکلیل حکیمی با سفرای کشور های تمویل کننده گروه (۵+۳+۳)

روز گذشته وزیر مالیه با سفرای کشورهای تمویل کننده گروه (۵+۳+۳) در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

مطالب اخیر