مطالب مرتبط:

افتتاح مرکز آموزش تخصصی جمع آوری مالیات

پیام آفتاب: وزارت مالیه یک مرکز آموزش تخصصی جمع آوری مالیات را از گمرکات کشور تاسیس و افتتاح کرده است.

مطالب اخیر