مطالب مرتبط:

سه فرماندۀ کلیدی طالبان در جمع ۱۸ عضو کشته شدۀ این گروه در هرات

وزارت دفاع ملی افغانستان از تلفات گروه طالبان و کشته‌شدن سه‌تن از فرمان‌دهان کلیدی این گروه در چندساعت گذشته در غرب افغانستان خبر می‌دهد.

مطالب اخیر