مطالب مرتبط:

وقوع دو انفجار در محل تجمع معترضان جنبش روشنایی ۲۰ کشته و ۱۶۰ زخمی بجا گذاشت

در نتیجه دو انفجار در محل تجمع معترضان جنبش روشنایی در چهار راهی دهمزنگ شهر کابل ۲۰ تن کشته و ۱۶۰ تن دیگر زخمی شده اند

مطالب اخیر